Forside   Lungesykdommer  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
Revisjonsdato Publiseringsdato
Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Metodebok for indremedisinere, 2012
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - Utgave nummer 14.
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.09.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.01.1990
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) -
 • Redaktør - Olav Sandstad, Kim V. Ånonsen og Dag Jacobsen
 • Publikasjonstype - Metodebøker
 

Lungemedisinsk observasjonsstue har 2 sengeplasser til pasienter som krever mer akutt behandling og overvåkning enn de kan få på vanlig sengepost. Spesielt ved akutte respirasjonsproblemer hos pasienter med kroniske lungesykdommer eller nevromuskulære sykdommer. Vurder fortløpende behov for intensivbehandling utfra vedtatt behandlingsnivå. Enheten bemannes av spl og postoverlege dagtid (vakttid C-vakt).

Følgende metoder benyttes:

 • Akutt behandling med CPAP og BiPAP
 • Mekanisk hostestøtte via maske eller trakeostomi
 • Overvåkning på skop og med arteriekran.
 • Utredning av respirasjonsforstyrrelse under søvn
 • Tilpasning av ventilasjonsstøtte ved alvorlig søvnrelatert respirasjonsforstyrrelse
 • Tilpasning av invasiv respiratorbehandling og opplæring av team til pasienter med planlagt langtids mekanisk ventilasjonsbehandling i hjemmet.

Følgende pasientkategorier er aktuelle:

 • Pasienter med behov for akutt behandling med CPAP/BiPAP, spesielt KOLS forverrelse med akutt hyperkapnisk respirasjonssvikt.
 • Akutt respirasjonssvikt ved samtidlig restriktiv sykdom (thoraxdeformiteter, adipositas hypoventilasjon) og ved nevromuskulær sykdom.
 • Akutt forverring av kronisk lungesykdom i overgang fra intensivavdeling til sengepost
 • Akutt tilpasning av BiPAP til hjemmebruk ved behov for mer overvåkning enn tilgjenglig på vanlig sengepost
 • Stabile trakeostomerte pasienter for tilpasning av hjemmerespirator behandling
 • Akutt respirasjonssvikt ved astma eller pneumoni uten indikasjon for invasiv respiratorbehandling
 • Etter prosedyrer (broncoscopi, PEG-innleggelser etc) på pasienter med nevromuskulære sykdommer
 • Thoraxdrenbehandling ved pneumothorax med stor lekkasje
 • Dårlige pasienter med behov for avansert og ressurskrevende slimmobiliserende behandling (cystisk fibrose, nevromuskulære sykdommer etc).

For plassering av pasienter kontakt observasjonsstuen tlf. 15855 eller lungemedisinsk bakvakt (581-73580).