Forside   Nyresykdommer  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
Revisjonsdato Publiseringsdato
Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Metodebok for indremedisinere, 2012
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - Utgave nummer 14.
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.09.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.01.1990
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) -
 • Redaktør - Olav Sandstad, Kim V. Ånonsen og Dag Jacobsen
 • Publikasjonstype - Metodebøker
 

(halvmånenefritt, rapidly progressive glomerulonephritis (RPGN))

Dette er en hurtig forløpende kronisk glomerulonefritt over uker til mndr med utbredt halvmånedannelse i glomeruli. Kan skyldes Wegeners granulomatose (ANCA+), anti-GBM glomerulonefritt (anti-GBM+), lupusnefritt (ANA+) eller IgAnefritt. RPGN kan kompliseres med lungeblødninger ved Goodpastures syndrom (anti-GBM), men også wed Wegener og lupus. Henoch-Schönlein purpura med utslett (purpura), tarmblødning, nefritt (IgA nefritt) kan hos voksne av og til opptre med et bilde som ved RPGN. Behandling med høydose-steroider og tillegg av annen immunosuppresjon (Sendoxan fortsatt gullstandard) er som regelt indisert, og behandlingen må ikke utsettes. Innlegges ved nyremedisinsk avdeling som ø.hj. . Plasmaferese kan være aktuelt. Uten behandling vil prognosen for nyrefunksjon være dårlig.