Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
Revisjonsdato Publiseringsdato
Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Metodebok for indremedisinere, 2012
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - Utgave nummer 14.
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.09.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.01.1990
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) -
 • Redaktør - Olav Sandstad, Kim V. Ånonsen og Dag Jacobsen
 • Publikasjonstype - Metodebøker
 

OBS: Dette er en veiledende kortversjon. Nøyaktig 4-sifferkoding må tilstrebes i hvert enkelt tilfelle, se FinnKode

Se også intranett: Skriv inn Finnkode i adressefeltet i nettleseren. Hak av for ICD-10 hhv NCMP-NCSP i søkefeltet oppe til høyre for søk etter diagnosekoder eller prosedyrekoder.

Angiokardiografi

FYDB 11 

Aortaballongpumpe FXG00 
Arbeids-EKG XF518 
Arteriekanyle TP992 
BIPAP behandling GXAV20 
Blærekatetrisering TKC20 
Bronkoskopi UGC12 
CVK jugularis TPH15 
- subcalvia TPH20 
C PAP behandling  GXAV10 
EKG 12 avledning XF512 
Ekko dopplerkardiografi FYDE30 
Ekstern pacemaker TFP00 
Elektrokonvertering TF924 
Epiduralkateter TA510 
ERCP UJK02 
- m/biopsi UJK05 
Gastroskopi UJD02 
- m/biopsi UJD05 
Hemodialyse TP247 
Hemofiltrasjon TP246 
Hjertekateterisering, hø. TFC00 
Hjertekateterisering, ve. TFC10 
Hjertekompresjon lukket TF280 
Koloskopi UJF32 
- m/biopsi UJF35 
Koronar angiografi FYDB12 
- m us av bypass FYDB 13 
- angiokardiografi

FYDB 11 

Laparoskopisk gastro unders XJW97 
Lukket hjertekompresjon TF280 
Manuell ventilasjon TG128 
Nasogastrisk sonde TJD00 
Perikardiocentese TFE00 
Peritoneal dialyse, akutt TJ532 
Plasmautskiftning TP248 
Pleurapunksjon TGA30 
PTCA FNG02 
- m/stent FNG05 
Respiratorbehandling

GXAV01 

Spinalpunksjon TAB00 
Tracheostomi GBB00 
Swan Ganz kateter XF904
Thoraxdren GAA10
Veneport TPX10
Ventrikkelsonde TJD00