(https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/muskel-og-skjelett/bildediagnostikk?lenkedetaljer=vis)