Multippel sklerose - Nasjonal faglig retningslinje for diagnostikk, attakk- og sykdomsmodifiserende behandling av multippel sklerose

(https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/nevrologi/behandling-av-multippel-sklerose-ms-med-natalizumab?lenkedetaljer=vis)