Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonale retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av nyrecellekreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2364
 • ISBN - 978-82-8081-407-4
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 03.09.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2007
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Overlege PhD Christian Beisland m.fl.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger
Utenfor kliniske studier har ikke adjuvant behandling til kirurgi noen plass i standardbehandlingen.
Vedlegg
 

Det foregår studier på adjuvant vaksinasjon med svulstceller (166-170). Tidlige rapporter tyder på at tid til progresjon øker, men foreløpig foreligger det ikke resultater med hensyn til overlevelse. Adjuvant behandling med cytokiner bedrer ikke overlevelse etter nefrektomi. Det er i ferd med å settes i gang studier på bruk av angiogenesehemmere som adjuvant behandling, men svar på disse vil først foreligge om 5-10 år.

Konklusjon

Adjuvant behandling med cytokiner bedrer ikke overlevelse etter nefrektomi (evidensnivå A).