Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonale retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av nyrecellekreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2364
 • ISBN - 978-82-8081-407-4
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 03.09.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2007
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Overlege PhD Christian Beisland m.fl.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger
Metodene kan være et alternativ hos pasienter som ikke kan gjennomgå standard kirurgisk behandling. Dette bør da være i regi av en klinisk studie.
Vedlegg
 

Det vanligste andre metodene i bruk i dag er kryoablasjon (160;161), radiofrekvens ablasjon (161-165) og HIFU. Disse metodene har som mål å destruere tumor, men samtidig bevare så mye renalt vev som mulig. Alle metodene er fortsatt å anse som eksperimentelle, og de data som kommer ut av pågående studier må sammenlignes med standardbehandlingen. Metodene kan imidlertid være en mulighet i selekterte pasientgrupper som f.eks. eldre pasienter og pasienter med nedsatt nyrefunksjon og høy risiko for komplikasjoner ved kirurgi.

Konklusjon

Disse metodene er å anse som eksperimentelle behandlingsformer ved nyrecellekreft. Effekten av behandlingen må verifiseres i studier. Fordelen med metodene er at de kan benyttes hos pasienter som ikke tåler standardbehandlingen, ulempen er at det ikke foreligger gode metoder for å evaluere behandlingen (histologi) (evidensnivå B).