Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonale retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av nyrecellekreft, 03.09.2015
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2364
 • ISBN - 978-82-8081-407-4
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 03.09.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2007
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Overlege PhD Christian Beisland m.fl.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Historisk har ca en tredjedel med nyrecellekreft ikke blitt diagnostisert før de har utviklet metastaser (178). Man antar at denne andelen vil synke noe gjennom de nærmeste årene.

Dette er en gruppe pasienter med dårlige leveutsikter samlet sett (31). Den mediane kreftspesifikke overlevelsen er 7 måneder, og 5 års overlevelsen er angitt å ligge mellom 0 og 20 % (31;178;179). 80 % av nyrekreftmetastaser er multifokale, og 40-50 % holder seg innen et organ (31).

Lungene er vanligste spredningsorganet, og er sammen med skjellettet den vanligste lokalisasjon av solitære metastaser. Noen effektiv standardbehandling for denne gruppen pasienter finnes ikke (180). Det finnes flere måter å angi prognoser for ulike pasientgrupper med RCC og metastaser. Mest brukt i studier har vært MSKCC (Memorial-Sloane-Kettering Cancer Criterias)(Motzerkriteriene) (33;181;182). Disse er tid fra initial diagnose til systemisk behandling for metastaser < 12 mndr, Karnofsky index < 80%, LD >1,5 x normalverdi, Hb < nedre normalgrense, Korrigert S-Kalsium > 2,5 mmol/L. Ingen positive tyder på god prognose, 1-2 positive faktorer betyr intermediær prognose, > 2 positive kriterier tyder på dårlig prognose.