Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonale retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av nyrecellekreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2364
 • ISBN - 978-82-8081-407-4
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 03.09.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2007
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Overlege PhD Christian Beisland m.fl.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger
Cytoreduktiv nefrektomi anbefales til pasienter med metastatisk sykdom og god performance status dersom det kombineres med interferon (INF-α).
Anbefalinger
Ved synkrone resektable metastaser og hvor pasienten har god performance status bør metasefjerning overveies grundig. Tilsvarende bør metastasefjerning overveies ved solitære metakrone metastaser. Residualmetastaser etter respons på immunterapi bør vurderes fjernet.
Vedlegg
 

Cytoreduktiv fjerning av primærsvulsten

Fjerning av primærsvulsten er bare kurativ om alt svulstvev kan fjernes. Ved metastaserende sykdom, er cytoreduktiv nefrektomi kun palliativ. Ut fra studier de siste årene har man vist at cytoreduktiv nefrektomi før immunterapi forlenger pasientens overlevelse signifikant i forhold til bare å gi immunoterapi (183;184). Den totale overlevelsesgevinsten var fra 3-10 mndr. Det bør benyttes svært strenge seleksjonskriterier med hensyn til performance status når man skal velge ut pasientene til dette kombinasjonsbehandlingsregimet (31;185). Hvordan introduksjonen av angiogenesehemmere (Sorafenib, Sunitinib) vil påvirke indikasjonen for cytoreduktiv nefrektomi er ikke avklart (se kap. Systemisk behandling). Imidlertid har de fleste pasienter som har vært med i studier og brukt disse medikamentene vært nefrektomert før behandling (186).

Konklusjon

Cytoreduktiv nefrektomi i kombinasjon med interferon (INF-α) bedrer overlevelsen hos pasienter med metastatisk sykdom og god performance status (evidensnivå A).

Operativ fjerning av metastaser

Komplett fjerning av metastaser bidrar til å bedre den kliniske prognosen (187-191). Dersom metastasene eller et lokalt residiv er fjernet totalt synes ikke tilleggsbehandling med immunterapi å bedre prognosen ytterligere, men ingen større studier foreligger omkring dette.

Konklusjon

Metastasefjerning har en plass i behandlingen av nyrecellekreft fordi det bedrer den kliniske prognosen (evidensnivå C).