Forside   Diagnostisering  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonale retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av nyrecellekreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2364
 • ISBN - 978-82-8081-407-4
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 03.09.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2007
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Overlege PhD Christian Beisland m.fl.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Resektat

Størrelse på preparatet i cm angis. Størrelse på tumor svarende til største diameter i cm angis. Tumors avgrensning beskrives og nærmeste avstand til reseksjonsranden måles. Relasjon tumor nyrekapsel/perirenalt fettvev/reseksjonsflate beskrives. Det må taes snitt fra ulike områder i tumor særlig solide hvitlige partier. Antall snitt er avhengig av tumors størrelse og makroskopisk utseende. Snitt fra reseksjonsflate og områder som belyser tumors relasjon til kapsel og perirenalt vev må inkluderes.

Nefrektomi

Preparatet beskrives. Tumors lokalisasjon og utbredelse spesifiseres. Grad av cystedannelse nevnes. Alle forhold av betydning for TNM klassifikasjonen må spesifiseres: Størrelse i cm, relasjon til kapsel, perirenalt fettvev, Gerotas fascie, binyre, sinus fettvev, nyrevene, segmentale muskulære nyreveneforgreninger og eventuelle regionale lymfeknuter. Innvekst i nyrebekkenet influerer ikke på stadiet, men anbefales rapportert da dette kan være en signifikant prognose markør (63).

Snitt til mikroskopisk undersøkelse taes fra ulike deler av tumor hvor særlig solide hvitlige områder er av betydning. Snitt som belyser avgrensningen mot omgivende fettvev og binyre, sinusfettvev, nyrebekken og nyrevene må inkluderes. Betydningen av sinus fettvevsinfiltrasjon er omdiskutert, men i hvert fall én studie indikerer at infiltrasjon i sinusfettet er assosiert med øket forekomst av metastaser (64).

Makroskopisk tumortrombe i randen av nyrevenen er ikke uten videre ensbetydende med at reseksjonsranden ikke er fri. Nyrevenen kan ha trukket seg sammen etter reseksjonen slik at kirurgisk fri rand ved makroskopisk undersøkelse likevel synes å omslutte tumortromben.

Her kan kirurgens vurdering og det preoperative bildet være avgjørende. Ved mikroskopisk undersøkelse er selvsagt trombens relasjon til veneveggen av betydning.