Forside   Diagnostisering  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonale retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av nyrecellekreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2364
 • ISBN - 978-82-8081-407-4
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 03.09.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2007
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Overlege PhD Christian Beisland m.fl.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Den diagnostiske utredningen av nyrecellekarsinom er så å si alltid basert på kirurgisk biopsi, dvs. resektat eller nefrektomi.  Svulstene blir klassifisert etter retningslinjer fra konsensusmøte i 1997 (Heidelberg klassifikasjonen) og WHO sine anbefalinger fra 2004 (59;60)

Svulstene viser helt eller delvis differensiering i retning nyretubuli. Cytogenetiske studier har vist karakteristiske avvik i de fleste av subtypene og har vært med på å underbygge WHO klassifikasjonen. Imidlertid er standard histologisk undersøkelse vanligvis tilstrekkelig for diagnosen. Rutinemessig karyotyping eller molekylærgenetisk undersøkelse er således unødvendig.