Forside   Diagnostisering  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonale retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av nyrecellekreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2364
 • ISBN - 978-82-8081-407-4
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 03.09.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2007
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Overlege PhD Christian Beisland m.fl.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

I løpet av de siste 20 årene har presentasjonsformen for nyrecancer endret seg betraktelig. Mens man tidligere refererte til den klassiske triaden ved nyrecancer (flankesmerter, makroskopisk hematuri og en palpabel svulst), så er dette i dag en sjelden kombinasjon. I løpet av de siste 10 årene har antallet tilfeldig oppdagede svulster gradvis økt, og i enkelte studier er det angitt at de tilfeldig oppdagede svulstene nå utgjør over 60 % (5;23-25). Som gruppe har pasienter med tilfeldig oppdagede svulster bedre prognose enn de pasienter som har svulster oppdaget på bakgrunn av symptomer (5-7;23). Pasienter som har symptomatisk presentasjon av sykdommen, kan deles inn i de som har såkalte urologiske symptomer (hematuri og flankesmerter) og de som har generelle symptomer og paraneoplastiske syndromer (26). Hypertensjon, feber, vekttap, kachexi, anemi, endrede leverprøver, hyperkalsemi, Økt SR, nevromyopati, polycytemi etc. er de vanligste. Sistnevnte hovedgruppe har dårligere prognose enn den første (27). En liten andel av pasientene debuterer med symptomer fra metastaser (for eksempel skjellettsmerter).