Forside   Diagnostisering  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonale retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av nyrecellekreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2364
 • ISBN - 978-82-8081-407-4
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 03.09.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2007
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Overlege PhD Christian Beisland m.fl.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Pasienten bør gjennomgå en grundig anamnese og en generell klinisk undersøkelse. Gjennom anamnesen bør man spesielt legge vekt på å få fram om pasienten har symptomer på metastatisk sykdom, det være seg smerter i skjelett, eller generelle allmennsymptomer (mulige paraneoplastiske symptomer). Slike opplysninger vil ofte medføre en mer ekstensiv bildemessig utredning. Den kliniske undersøkelsen spiller en begrenset rolle i selve diagnostiseringen, da svært mange av svulstene er så små at de ikke vil kunne palperes. Dog vil den generelle undersøkelse kunne påvise eventuell annen samtidig sykdom hos pasienten.

I forbindelse med anamnese og klinisk undersøkelse, bør man angi hvilken performance-status (ECOG/ WHO/Karnofsky index) pasienten har (28), da dette har betydning for prognosen. ASA – score bør vurderes hos alle pasienter da dette kan si noe om risiko og økt behov for monitorering i forbindelse med behandlingen (29;30).

Laboratorieundersøkelser

Enkle blodprøver som senkning, CRP, serum-kalsium, hemoglobin og alkaliske fosfataser  har prognostisk verdi. De tre siste er imidlertid  viktigst i forbindelse med metastatisk sykdom (31-33).