Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonale retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av nyrecellekreft, 03.09.2015
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2364
 • ISBN - 978-82-8081-407-4
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 03.09.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2007
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Overlege PhD Christian Beisland m.fl.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger
De mest effektive preventive tiltak i forhold til utvikling av RCC vil være å anbefale å slutte med sigarettrøyking og at overvekt unngås.
Vedlegg
 

De aller fleste tilfeller av nyrecellekarsinom er sporadiske. Men en liten andel er forårsaket av familiære genetiske forandringer. Den vanligste av disse er von Hippel Lindaus sykdom som er autosomal dominant og forårsaker klarcellet nyrecellekarsinom. Dette er pasienter som må ha livslang oppfølgning, idet de har stor sannsynlighet for å utvikle nye og multiple nyrekreftsvulster (12).  Det finnes også arvelige varianter av papillære nyrecellekarsinomer (13) og kromofobe nyrecellekarsinomer (14).

Pasienter med langtkommen nyresykdom (End-Stage Renal Disease) har økt forekomst av nyrecellekarsinom (RCC) i forhold til normalbefolkningen. Særlig gjelder dette i yngre aldersgrupper (15;16).

De to best dokumenterte risikofaktorene for nyrecellekarsinomer er tobakk og overvekt. For tobakk er økningen i relativ risiko moderat, men de fleste studier har påvist en dose-responseffekt (4;17-19).

Sammenhengen mellom overvekt og nyrecellekarsinom er vist i flere studier (4;20-22). Sammenhengen er klarest for kvinner og hos de med alvorlig overvekt. Den fullstendige årsaken er ikke klarlagt.

Blant andre mulige risikofaktorer som har blitt forsøkt koplet til utviklingen av nyrecellekarsinom er næringsmidler, yrke, langvarig antihypertensiv medikasjon, alkohol, stråling, analgetika og nyresten. Det er imidlertid ikke påvist noen sikker etiologisk sammenheng mellom noen av disse faktorene og nyrecellekarsinom (4).

Konklusjon

Sigarettrøyking og overvekt er definitive risikofaktor for RCC (evidensnivå B).