Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonale retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av nyrecellekreft, 03.09.2015
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2364
 • ISBN - 978-82-8081-407-4
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 03.09.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2007
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Overlege PhD Christian Beisland m.fl.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Nyrecellekarsinomene utgjør ca 80-90 % av alle maligne nyresvulster, og ca 2 % av årlige antall nye krefttilfeller i Norge (1). I Norge får ca. 500 personer i året diagnosen nyrecellekarsinom. I 2003 døde 244 pasienter av nyrekreft, hvilket utgjør 2,3 % av alle kreftdødsfall i Norge(2). Flere nyere studier tyder på at det er en reell økning i insidensen av nyrecellekarsinom. Den årlige økningen i verden og Europa antas å ligge på ca. 2 % (3), de eneste unntakene er Sverige og Danmark, hvor det har vært en nedgang i løpet av de siste 20 årene (4). Økningen antas å være reell også når man korrigerer for økt bruk av moderne billedundersøkelser.

Den økte bruken av moderne bildeundersøkelser har ført til at flere tilfeller av nyrekreft blir oppdaget tilfeldig. Disse svulstene er oftest mindre, og mer lavgradige (5-8).

Insidensen av nyrecellekarsinom viser geografisk variasjon. De høyeste insidensratene er påvist i Øst-Europa og Nord-Amerika (9). Det foreligger også studier som tyder på at rase har betydning for forekomsten (10;11). De fleste pasienter som blir diagnostisert med nyrecellekarsinom er mellom 60 og 80 år (1). Sykdommen er sjelden før 40-års alder, og forholdet mellom menn og kvinner er ca 1,5 til 1.