Nasjonale retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av nyrecellekreft, 03.09.2015

Versjon 1
IS-nr 2364
ISBN 978-82-8081-407-4
Status Publisert
Revidert dato 03.09.2015
Publiseringsdato 01.06.2007
Utgiver(e) Helsedirektoratet
Forfatter(e) Overlege PhD Christian Beisland m.fl.
Publikasjonstype Nasjonale retningslinjer