Forside  Cornea  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Nasjonal kvalitetshåndbok for oftalmologi
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.11.2017
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Norsk oftalmologisk forening
 • Redaktør - NOF
 • Publikasjonstype -
 

Intrastromale korneale ringer

Hovedansvarlig Liv Drolsum
Vedtatt: Nov 2017

Ved denne operasjonen implanteres PMMA ringer av viss tykkelse og krumning inn i hornhinnens stroma. Krumning og tykkelse på ringene bestemmes ved hjelp av et nomogram og er avhengig av pasientens refraksjon (sfære, sylinder og akse). Hornhinnen må være av en viss tykkelse avhengig av type ringer (ved Intacs ringer helst tykkere enn 450 my ved incisjonsstedet). Inngrepet kan være aktuelt hos pasienter der korneatransplantasjon ville være eneste alternativ.
Indikasjon for behandling er i de fleste tilfeller keratokonus. Inngrepet kan også vurderes ved pellucid marginal degenerasjon  og høy astigmatisme etter korneatransplantasjon.
Aktuelle kandidater er pasienter som  har en ikke-progredierende keratokonus, og hvor det ikke fungerer med briller eller kontaktlinser. Hensikten er å gjøre kontaktlinse-intolerante (kontaktlinsen faller ut) pasienter i stand til å bruke kontaktlinser, eller i tilfeller hvor pasienten av andre grunner ikke kan bruke kontaktlinser (allergi, tørre øyne, vanskelig å håndtere linser osv) og hvor de kan komme i en situasjon hvor briller lettere kan tilpasses. Det man kan oppnå med en operasjon er en viss tilbakegang av myopi og astigmatisme. Inngrepet forutsetter en klar sentral hornhinne. Ved for uttalt konus ( f eks K verdier over >55D) er det ofte liten effekt av denne behandlingen.
Etter operasjonen kan pasienten ha synsmessige ubehag av ringene som er plassert i korneas midtperiferi. I så fall kan ringene fjernes.