Forside  Nevrooftalmologi  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Nasjonal kvalitetshåndbok for oftalmologi
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.11.2017
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Norsk oftalmologisk forening
 • Redaktør - NOF
 • Publikasjonstype -
 

Pupilleforandringer

Hovedansvarlig: Emilia Kerty
Medansvarlig 2012: Anna Midelfart
Vedtatt: Nov 2017

Definisjon

Plutselig oppstått endring i den ene eller begge pupillers størrelse, form eller lysreaksjonsevne.

Årsak

Synsnerveaffeksjon, parasympaticusaffeksjon, sympaticusaffeksjon, intraoculær inflammasjon, medikamentpåvirkning og påvirkning av div. stoff f. eks. fra planter eller blomster - gnir seg i øyet.

Klinikk

Kan forekomme uten eller med ledsagende symptomer. Akutte hode/nakkesmerter sammen med pupilleforandringer trenger øyeblikkelig sykehusinnleggelse:mistanke om carotisdisseksjon

Undersøkelse

Pupillenes symmetri, størrelse og reaksjon på lys og nærinnstilling beskrives. (Us. også i dempet belysning).

Oftalmoskopi .

Ved akutte hodesmerter og pupilleforandringer nevrologisk undersøkelse, cerebral MR, Doppler ultralyd av halskarene og evt. MR- eller CT-angiografi kan være nødvendig.

Akutt ensidig mydriase

Ledsaget av hodepine: akutt sykehusinnleggelse er nødvendig. Obs! Intracraniell aneurisme, intracraniell trykkstigning.
Uten ledsagende symptomer, testing med 0,25 % pilocarpin (Adies pupille? Påvise denerverings-hypersensitivitet).

Akutt ensidig miose

Horner syndrom. Ledsaget av ipsilateral hode-, nakke- eller kjevesmerter med eller uten symptomer på intracerebral sirkulasjonsforstyrrelse krever akutt innleggelse (mistanke om carotisdisseksjon). Rtg. thorax (obs. lungetopp).