Åndelige utfordringer i forbindelse med palliasjon

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 5
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2285
 • ISBN - 978-82-8081-368-8
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 26.03.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 22.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Palliasjon omfatter også pasientens åndelige behov (”spiritual needs”, jf. WHO-definisjonen). Hospice-bevegelsen og fremveksten av palliasjon som fagfelt har bidratt sterkt til økt oppmerksomhet om åndelig omsorg i helsevesenet.

I engelskspråklig litteratur brukes begrepet ”spiritual care”. Direkte oversatt kan ”åndelig omsorg” stå som en samlebetegnelse for personalets tilnærming og innsats i forhold til eksistensielle og åndelige utfordringer og behov i siste livsfase. Betegnelsen ”åndelig omsorg” kan imidlertid gi for snevre eller feilaktige assosiasjoner. Nedenfor presenteres derfor bredden i de aktuelle ”åndelige” spørsmålsstillinger. Selv om det åndelige området ikke entydig lar seg avgrense, fremstår det samlet sett med et nokså klart innhold. Litteraturen viser at flertallet av pasientene – uavhengig av livssyn – i sin siste levetid er opptatt av spørsmål innen dette feltet, vidt forstått.