Referanser

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 5
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2285
 • ISBN - 978-82-8081-368-8
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 26.03.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 22.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 1. Stifoss-Hanssen H. Åndelig omsorg. I: Kaasa S, red. Palliativ behandling og pleie. Oslo: Ad Notam Gyldendal; 1998. s. 83-94
 2. Stifoss-Hanssen H. Ritualer ved dødsfall. I Kaasa S (red.): Palliativ behandling og pleie. Oslo: Ad Notam Gyldendal; 1998. s. 153-62
 3. Styringsgruppen for prosjektet Verdier ved livets slutt. Verdier ved livets slutt. En antologi. Oslo: Verdikommisjonens styringsgruppe; 2001. ISBN 82-99543-3-4
 4. Spiritual support services. I: Improving supportive and palliative care for adults with cancer. London: National Institute for Clinical Excellence; 2004. The Manual, s. 95-104. http://guidance.nice.org.uk/csgsp/guidance/pdf/English  (28.06.2013)
 5. Murray D. Faith in Hospices: Spiritual care and the end of life. (New Library of Pastoral Care). London: SPCK Publishing; 2002
 6. Saunders C. Watch with Me. Inspiration for a Life in Hospice Care. Sheffield: Mortal Press; 2003
 7. Rumbold BD. Helplessness and hope. Pastoral care in terminal Illness. London:  SCM Press; 1986
 8. Randall F, Downie RS. The Philosophy of Palliative Care: Critique and Reconstruction. Oxford: Oxford University Press; 2006
 9. Clark D, Seymour J. Reflections on Palliative Care. 2. utgave. Buckingham/ Philadelphia: Open University Press; 2002
 10. Speck PW. Spiritual issues in palliative care. I: Doyle D, Hanks G, MacDonald M, red. Oxford Textbook of Palliative Medicine, 2. utgave. Oxford: Oxford University Press; 2000. s. 805-14.