Forside   Kjennetegn og utfordringer  Den døende pasienten  

Den døende pasienten

Referanser

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 5
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2285
 • ISBN - 978-82-8081-368-8
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 26.03.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 22.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 1. Rosland JH, von Hofacker S, Paulsen Ø. Den døende pasient. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 467-70
 2. Fürst CJ, Doyle D. The terminal phase. I: Doyle D, Hanks G, Cherny N, Calman K, red. Oxford Textbook of Palliative Medicine, 3. utgave. Oxford: Oxford University Press; 2004. s. 1119-33
 3. Ellershaw JE, Wilkinson S. Care of the Dying: A Pathway to Excellence. Oxford: Oxford University Press; 2003. 
 4. Liverpool Care Pathway for the Dying Patient. http://www.liv.ac.uk/mcpcil/liverpool-care-pathway/ (28.06.2013)
 5. Rådet for legeetikk. Retningslinjer for lindrende sedering til døende. Den norske lægeforening; 2001. http://legeforeningen.no/spesial/Norsk-forening-for-palliativ-medisin/Veiledere/retningslinjer-for-lindrende-sedering-til-doende/ (28.06.2013)