Forside   Kjennetegn og utfordringer  Den døende pasienten  

Den døende pasienten

Tegn på at pasienten er døende

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 5
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2285
 • ISBN - 978-82-8081-368-8
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 26.03.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 22.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Når døden nærmer seg, ser en ofte en del typiske endringer hos pasienten:

 • økt søvnbehov
 • tiltagende fysisk svekkelse, økende behov for sengeleie
 • avtagende interesse for omgivelsene, mindre respons til de nærmeste
 • svekket orienteringsevne, ofte periodevis forvirring
 • tiltagende redusert interesse for å ta til seg mat og drikke
 • problemer med å ta tabletter