Informasjon om ”dårlige nyheter”

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 5
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2285
 • ISBN - 978-82-8081-368-8
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 26.03.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 22.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Den canadiske onkologen Robert Buckman har lansert en mal (SPIKES protocol) for hvordan en bør presentere informasjon om en kreftdiagnose eller annen alvorlig sykdom (6). SPIKES-protokollen beskriver presentasjonen i 6 trinn:

 1. Setting: 
  • Privat og uforstyrret
  • Øye til øye
  • Pasient (og lege!) rimelig bekvemme
  • Vurder om andre enn lege og pasient skal være til stede
 2. Perception: Hva er pasientens oppfatning av situasjonen?
 3. Invitation: Hva ønsker pasienten å vite?
 4. Knowledge: Gi kunnskap og informasjon i tilpassede doser
 5. Empathy: Ta del i pasientens reaksjoner. Forhold deg aktivt til pasientens emosjonelle respons. 
 6. Summary: Summer opp. Legg strategi for videre handling.

Hensikten med denne tilnærmingen er å skape en prosess mellom behandler og pasient, og motvirke at informasjon om alvorlig sykdom blir en prosedyre. Formidlingen av faktiske, medisinske opplysninger er derfor kun ett av de seks trinnene.

Internasjonalt har denne malen fått en dominerende plass i opplæringen i å overbringe dårlige nyheter. Malen er også egnet for samtaler om sykdoms-progresjon, manglende muligheter for livsforlengende behandling eller leveutsikter. Fra pasientens perspektiv vil ”graden av dårlig nyhet” være lik avstanden mellom forventning og formidlet realitet. For en pasient som er sterkt innstilt på ytterligere onkologisk behandling, vil informasjon om at dette ikke lenger er mulig, være mer truende enn for en pasient som har innsett og forsonet seg med at onkologisk behandling ikke lenger kan hjelpe. Kognitiv svikt (permanent som ved demens eller forbigående som etter operasjoner) eller et svært høyt angstnivå kan begrense evnen til å motta informasjon.