Forside  Symptomer og tilstander  Delirium  

Symptomer og tilstander

Delirium

Etiologi og forekomst

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 5
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2285
 • ISBN - 978-82-8081-368-8
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 26.03.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 22.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Delirium er den nest hyppigste psykiatriske diagnosen blant kreftpasienter, og forekomsten er rapportert mellom 20 % og 80 %.
Hos de aller fleste døende observeres deliriøse symptomer (terminalt delirium).

Årsakssammenhengen er multifaktoriell, og hos de fleste kan mer enn en årsak påvises.
Av didaktiske grunner skilles mellom predisponerende og utløsende årsaker.
Opioider er trolig den hyppigste utløsende årsaken hos palliative pasienter. 

Basert på skjønn presenteres her årsaker funnet relevante for palliativ medisin.

Predisponerende årsaker

 • Hjerneorganisk lidelse inklusive demens
 • Tidligere hjerneskade inklusive spredning av kreftsykdom til hjerne
 • Høy alder
 • Alvorlig somatisk sykdom
 • Nedsatt allmenntilstand inklusive underernæring
 • Rusmiddelmisbruk
 • Sansesvikt

Utløsende årsaker

 • Psykoaktive legemidler med antikolinerg effekt, f.eks. opioider, benzodiazepiner, antidepressiva og antiepileptika
 • Andre medikamenter, f.eks. kortikosteroider. Obs. medikamentinteraksjoner.
 • Hypoksi
 • Dehydrering
 • Infeksjon
 • Nyre- og leversvikt
 • Brå seponering av alkohol eller medikamenter
 • Elektrolyttforstyrrelser, f.eks. hyperkalsemi
 • Metabolske forstyrrelser, f.eks. hypoglykemi