Forside  Symptomer og tilstander  Delirium  

Symptomer og tilstander

Delirium

Juridiske aspekter

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 5
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2285
 • ISBN - 978-82-8081-368-8
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 26.03.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 22.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Ved den siste omleggingen av Lov om psykisk helsevern ble muligheten for psykiatrisk behandling uten pasientens samtykke på somatisk avdeling fjernet.
Behandling av delirium kan innebære både

 • tvangstiltak (injeksjon av psykofarmaka mens pasienten holdes) og
 • tvangsbehandling (repetert injeksjon av psykofarmaka mens pasienten holdes)

I henhold til lovverket kan tvangsbehandling kun gis etter spesiell prosedyre til pasienter innlagt uten eget samtykke. Det siste krever forhåndsgodkjenning av sykehusavdelingen, og innebærer at det kun er psykiatriske avdelinger som kan forestå tvangsbehandlingen. Ofte vil disse avdelingene mangle kompetanse i forhold til den øvrige palliative behandlingen. Det er viktig å være klar over at en pasient med delirium som oftest ikke er å anse som beslutningskompetent.

I dette skjæringspunktet mellom jus, etikk og god pasientbehandling står behandlende lege ofte i et dilemma. Med et klart resonnement og god dokumentasjon vil legen ofte være godt hjulpet i den akutte situasjonen og i ettertid.