Forside  Symptomer og tilstander  Delirium  

Symptomer og tilstander

Delirium

Litteratursøk (evidensgradering)

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 5
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2285
 • ISBN - 978-82-8081-368-8
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 26.03.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 22.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

I forhold til litteraturen om delirium generelt er dokumentasjonen om delirium hos palliative pasienter begrenset (>2600 artikler indeksert i MedLine under delirium, 53 artikler indeksert under delirium OG palliative care). Disse retningslinjene er derfor i stor grad basert på litteratur fra andre pasientgrupper.
Det foreligger pt. bare 3 klinisk kontrollerte studier av medikamentell behandling av delirium (11-13). Haloperidol inngikk i alle tre. I tillegg finnes flere kasuistiske rapporter.
Det finnes få publiserte arbeider om behandling av terminalt delirium, og ingen randomiserte studier.