Forside  Symptomer og tilstander  Dyspné  

Symptomer og tilstander

Dyspné

Litteratursøk (evidensgradering)

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 5
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2285
 • ISBN - 978-82-8081-368-8
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 26.03.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 22.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Søk i medline på ”dyspnea” (MeSH) som inkluderer ”breathlessness” ble kombinert med ”palliative care” / ”palliative medicine” (MeSH) og ”terminal care”. Søket ble begrenset til engelskspråklige, humane studier etter 1/1-1999, og ga 114 treff, hvorav 46 reviews og 9 RCT. Av disse ble 27 plukket ut som relevante studier, derav 2 RCT. I tillegg er det funnet to Cochrane reviews.
Bruk av opioider mot dyspné har evidensnivå B. Øvrig evidens når ikke over nivå C.