Forside  Symptomer og tilstander  Kvalme  

Symptomer og tilstander

Kvalme

Litteratursøk (evidensgradering)

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 5
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2285
 • ISBN - 978-82-8081-368-8
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 26.03.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 22.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Litteratursøk ble foretatt i PubMed, Medline og Cochrane Library fram til mars 2014. Begrensninger ble lagt inn i form av publikasjonstype (Randomized Controlled Trial, review, meta-analysis) og språk (English). Søkestrategien ble anlagt bredt med basis i søkeordene (noe variasjon mellom databasene): (palliative OR terminal OR critical OR oncological OR hospice OR advanced disease OR bereavement OR end-of-life) AND (cancer OR neoplasm OR tumor OR tumour OR oncology OR carcinoma OR malign) AND (nausea OR vomiting OR emesis OR retching) AND antiemetic NOT chemotherapy-induced [Title/abstract] NOT radiotherapy-induced [Title/abstract] NOT postoperative [Title/abstract]. Både emneord og tekstord ble brukt. Dette søket ga 472 treff i PubMed/Medline og 66 treff i Cochrane Library. Alle treff ble vurdert ut fra tittel og abstract. Totalt ble 47 artikler lest i fulltekst. Disse artiklene danner sammen med de til nå gjeldende retningslinjer og Oxford Textbook of Palliative Medicine, 3. utgave 2004 basis for de nye retningslinjene.