Forside  Symptomer og tilstander  Malign obstruksjon i mage-tarmkanalen  

Symptomer og tilstander

Malign obstruksjon i mage-tarmkanalen

Litteratur

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 5
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2285
 • ISBN - 978-82-8081-368-8
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 26.03.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 22.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Kunnskapsgrunnlaget: Det vitenskapelige grunnlaget for behandling av malign obstruksjon i GI-traktus består i hovedsak av retrospektive og noen prospektive studier, mens randomiserte studier stort sett mangler. Videre brukes det ulike definisjoner av pasientgrunnlaget og/eller begrepet palliativ vs. ikke-kurativ. Det brukes ofte objektive resultatmål (overlevelse, komplikasjonsrate), men ikke individuelle resultatmål for symptomlindring. Det foreligger begrenset litteratur om malign tarmobstruksjon. I en Cochrane rapport fra 2000 fastslår Feuer et al. (25) at kirurgisk behandling av malign tarmobstruksjon foregår på et empirisk grunnlag og med stor variasjon av behandlingsvalg. Det foreligger ingen randomiserte studier som sammenligner kirurgi og konservativ behandling eller ulike kirurgiske tilnærminger. En oversiktsartikkel fra Ripamonti (26) gir en algoritme for strukturert utredning og behandling basert på tilgjengelig litteratur. Finan et al. (27) har publisert et omfattende konsensusdokument for behandling av malign colon obstruksjon (Association of Coloproctology of Great Britain and Ireland Position Statement).