Forside  Symptomer og tilstander  Malign obstruksjon i mage-tarmkanalen  Tynntarm, tykktarm og endetarm  

Symptomer og tilstander

Malign obstruksjon i mage-tarmkanalen

Tynntarm, tykktarm og endetarm

Utredning, tarmobstruksjon

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 5
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2285
 • ISBN - 978-82-8081-368-8
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 26.03.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 22.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Anamnese

Tarmobstruksjon kan være komplett eller inkomplett med et eller flere obstruksjonsnivåer. De hyppigste symptomer er magesmerter, kvalme, oppkast og utspilt mage. Konstante smerter skyldes distensjon av tarm, mens takvise smerter forårsakes av tarmkontraksjoner.

 

Høyt hinder

Tynntarmshinder

Lavt hinder

Brekninger

+++

++

+

Utspilt abdomen

-

++

+++

Takvise smerter

-

++

-/+

Klinisk undersøkelse

Generell klinisk undersøkelse med grundig undersøkelse av abdomen som inkluderer inspeksjon, auskultasjon, perkusjon, palpasjon og rektal eksplorasjon.

Supplerende undersøkelser

Multidetektor-CT anbefales som førstevalg ved utredning av malign tarmobstruksjon (19) (evidensnivå C). Denne metoden har både sensitivitet og spesifisitet >90 %, og svært høy diagnostisk treffsikkerhet når det gjelder sykdomsutbredelse og obstruksjonsnivå(er). Treffsikkerhet av rtg. oversikt abdomen er mye lavere og tillater i mye mindre grad diagnostikk av nivå, type og utbredelse av obstruksjonen enn CT. Undersøkelser med bariumkontrast (tarmpassasje, rtg. colon) utføres kun på spesielle indikasjoner, og bør i så fall gjøres etter CT-diagnostikk, da bariumrester i tarmene vil redusere kvaliteten av CT-undersøkelser.

Målet for utredningen er å kartlegge:

 • Forekomst av mekanisk obstruksjon eller funksjonell tilstand
 • Årsaken(e) til obstruksjonen
 • Nivå og antall av obstruksjon(er)