Forside  Symptomer og tilstander  Munntørrhet og andre plager i munn og svelg  

Symptomer og tilstander

Munntørrhet og andre plager i munn og svelg

Litteratursøk

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 5
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2285
 • ISBN - 978-82-8081-368-8
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 26.03.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 22.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Det har blitt søkt etter litteratur til og med august 2012 i Medline, EMBASE og Amed via Ovid samt i The Cochrane Library. Grunnleggende har følgende søkeord blitt brukt med litt variasjon mellom basene: (Xerostomia OR Oral Candidiasis OR Oral Mucositis OR Oral Infection OR Thrush OR Oral Pain) AND (Oral Care OR Palliative Care OR End of life Care OR Terminal Care OR Hospice Care) AND (Treatment OR Therapeutics OR Therapy). Det ble søkt både på ordene som emneord og tekstord.

I Medline ble søkene begrenset til artikler publisert etter år 2000 på enten norsk, svensk, dansk, engelsk eller tysk. I EMBASE ble de samme begrensningene gjort, men i tillegg ble det også begrenset til systematiske oversikter, RCT’er eller meta-analyser. I Amed og The Cochrane Library var treffene så få at en slik begrensning ikke var nødvendig.

Søkene gav 231 treff i Medline, 237 treff i EMBASE, 26 treff i AMED og 132 treff i The Cochrane Library. Fra disse treff ble det fremskaffet 36 abstracts (A) og 5 fulltekstpublikasjoner (Ftp) fra Medline, 17 A og 2 Ftp fra EMBASE, 9 A og 1 Ftp fra Amed og 12 A og 5 Ftp fra Cochrane Library. I tillegg inngikk 5 utvalgte publikasjoner som ikke ga treff i litteratursøket. Titler og abstracts ble gjennomgått og på bakgrunn av dette ble 13 artikler lest gjennom i fulltekst.

Ved manuelt søk i Supportive Care in Cancer, årgangene 2009-2012, ble det funnet 1 relevant artikkel som ikke var identifisert ved søkene i ovennevnte databaser.

I tillegg er kapitlet Mouth Care i Oxford Textbook of Palliative Medicine, 3. utgave og kapitlet Munntørrhet og andre plager i munn og svelg i fagheftet Kreft og fordøyelsesplager utgitt av Kreftforeningen i 2007 gjennomlest for innhenting av relevant informasjon. Fagboken Oral care in advanced disease har også gitt nyttig informasjon. Fulltekstpublikasjonene og kapitler i fagheftet og fagbøker er ført opp i referanselisten.