Forside  Symptomer og tilstander  Obstipasjon  

Symptomer og tilstander

Obstipasjon

Utredning

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 5
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2285
 • ISBN - 978-82-8081-368-8
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 26.03.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 22.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Nøyaktig diagnostikk er nødvendig for valg av rett behandling og for forebygging (evidensnivå C). Det er generell enighet om at pasientens selvrapportering av obstipasjon er et utilstrekkelig mål (10). Det finnes flere spesifikke kartleggingsverktøy for vurdering av tarmfunksjon, men de fleste er tidkrevende å bruke, tar ikke hensyn til den underliggende normalvariasjonen i tarmfunksjon og baserer seg enten på kvantitative data eller pasientens selvrapportering. Svært få av dem er evaluert i palliative populasjoner, og ingen av dem er derfor på nåværende tidspunkt spesielt anbefalt (evidensnivå C). ESAS (Edmonton Symptom Assessment System), som allerede er mye brukt i palliasjon, har bevist sin nytte for å kunne bedre behandlingen av obstipasjon (11). I revidert utgave av skjemaet inngår ikke obstipasjon som et eget spørsmål, men pasienten kan selv føre det på som et tiende problem. I EAPC grunnleggende datasett er obstipasjon tatt med.

Anamnese

Grundig anamneseopptak som inkluderer følgende (1, 12):

 1. Kvantitet og kvalitet av avføring
  • Hvor mye? Hvor ofte? Mønster? Tidspunkt for forrige avføring?
  • Konsistens? Farge? Lukt? Blod eller slim?
  • Kontinent eller inkontinent?
 2. Endringer i tarmfunksjonen
  • Hvordan var tarmfunksjonen før kreftsykdommen inntraff, og hvordan er den nå?
  • Hvor ofte, hvor mye måtte pasienten presse tidligere. Endret avføringstrang?
 3. Smerter eller ubehag
  • Har avføringstrang, men forhindres grunnet rektale smerter eller bevegelsesutløst smerte?
 4. Følelse av inkomplett tømning
  • Avføringstrang også etter nylig toalettbesøk?
 5. Viktigheten av regelmessig tarmtømning for pasienten
  • Angstsymptomer eller uro knyttet til nytt avføringsmønster?
 6. Ytre faktorer som påvirker avføringsmønsteret
  • Toalettforhold
  • Behov for hjelp til å komme til eller på toalettet
  • Predisponerende og forverrende faktorer (se tabell 1)
  • Andre sykdommer
  • Medikamenter

Klinisk undersøkelse

 • Generell klinisk status
 • Grundig undersøkelse av abdomen, rektum, bekkenbunn og analområde
 • Abdomen: distensjon, synlig peristaltikk, økte tarmlyder, palpable oppfylninger, ascites ved perkusjon
 • Rektum: sfinktertonus, faeces i ampullen, palpable tumores, hemoroider, analfissurer, dilatert rektum
 • Vurdering av hydreringsstatus

Supplerende undersøkelser

Styres ut fra anamnese og klinisk undersøkelse.

 • Blodprøver: Hb, Na, K, kreatinin, FT4, TSH, total og ionisert Ca, fosfat, albumin og glukose
 • Røntgenundersøkelser: Røntgen oversikt abdomen eller CT for påvisning av intraabdominale tumormasser. Kontrastundersøkelser gjøres i dag kun på spesiell indikasjon og eventuelt etter CT
 • Endoskopi (rektoskopi, koloskopi) for diagnostikk og ev. endoskopisk behandling av distal obstruksjon