Forside  Organisering  

Organisering

Sykehusavdelinger

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 5
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2285
 • ISBN - 978-82-8081-368-8
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 26.03.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 22.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Oppgaver

Alle avdelinger som har kreftpasienter eller andre pasienter med behov for palliasjon, skal gi god smerte- og symptomlindring og god terminal pleie og omsorg.

Klinisk tilbud

 • Avdelingen skal beherske grunnleggende palliasjon (se Innledning).
 • Avdelingen skal ha kunnskap om hvilke pasienter som bør henvises til palliativt senter, onkologisk avdeling/poliklinikk og smerteklinikk.

Organisering

 • Det skal være en definert ansvarsfordeling mellom avdelingen og palliativt senter/team ved håndtering av felles pasienter. Palliativt team vil vanligvis ha en konsulentfunksjon.
 • Alle avdelinger (ev. poster) som har palliative pasienter, skal ha en ressurssykepleier som er med i kompetansenettverket i foretaket.
 • De ansatte bør få tilbud om veiledning.

Personale

 • Minimum en fast ansatt lege bør ha god kompetanse i palliasjon (nivå B, se LegerKompetanse).
 • Alle poster som behandler kreftpasienter, bør ha ansatt kreftsykepleier.
 • Avdelingen skal ha tilgang til fysioterapeut, prest og sosionom.

Lokaler og utstyr

 • Enerom for alvorlig syke pasienter og terminal pleie
 • Samtalerom
 • Fasiliteter for pårørende