Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 4
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2559
 • ISBN - 978-82-8081-486-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.03.2017
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 17.01.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Jon Arne Søreide et al
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Forslag til datasett for rapportering av adenocarcinom etter pancreatoduodenectomi

Whipple/pylorus-bevarendede pancreatoduodenectomi (PPPD) resektat med adenocarcinom:

Tumors origo: pancreas / ampulla Vateri / ductus choledochus / duodenum

Største tumordiameter: |__|__|__| mm makroskopisk

                                  |__|__|__| mm mikroskopisk

Histologisk type: (varianter av WHO klassifikasjon): ____________________________________________

Gradering: |__| G1 = høyt diff. |__| G2 = middels diff. |__| G3 = lite diff. |__| G4 = udifferensiert  

Tumorutbredelse: infiltrasjon i ductus choledochus/ampulla Vateri/duodenum/
peripancreatisk fettvev/veneresektat/........

Infiltrasjon i preparatets ytre begrensning:

Reseksjonsrand i ductus choledochus: ☐ fri > 1 mm ☐ IKKE fri
Reseksjonsflate mot gjenværende pancreas: ☐ fri > 0 mm ☐ IKKE fri
Vena mesenterica superior flate: ☐ fri > 1 mm ☐ IKKE fri
Arteria mesenterica superior flate: ☐ fri > 1 mm ☐ IKKE fri
Posteriore pancreas flate: ☐ fri > 1 mm ☐ IKKE fri
Anteriore (serosale) pancreas overflate: ☐ fri > 0 mm ☐ IKKE fri
Reseksjonsrand (proximale) i duodenum/ventrikkel: ☐ fri > 1 mm ☐ IKKE fri
Reseksjonsrand (distale) i jejunum: ☐ fri > 1 mm ☐ IKKE fri
Tumorinfiltrasjon i blodkar: ☐ IKKE påvist ☐ påvist
Perinevral vekst: ☐ IKKE påvist ☐ påvist
Lymfeknutemetastaser: ☐ IKKE påvist (pN 0 ) ☐ påvist (pN 1 )


(oppgi antall lymfeknuter  med metastaser (n) av total antall undersøkte lymfeknuter (N): (n/N; for eksempel 0/17 eller 4/21):……/……

PAN-IN: ☐ påvist ☐ IKKE påvist i gangepitel i pancreas

BIL-IN:   ☐ påvist ☐ IKKE påvist i ductus choledochus

Annet:

Galleblære: ____________________________

Ventrikkel:  ____________________________

Duodeum:   ____________________________

Pancreas utenfor tumor:  _________________

pTNM_V_Pn R (avhengig av lokalisasjon av primærtumor; pancreas, ampulla Vateri, distale ductus choledochus eller duodenum)