Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 4
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2559
 • ISBN - 978-82-8081-486-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.03.2017
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 17.01.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Jon Arne Søreide et al
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
Operasjonspreparatet (fortrinnsvis «ferskt») skal merkes og orienteres slik at patologen kan orientere og bearbeide makropreparatet og gjøre adekvat mikroskopi for å kunne besvare de sentrale problemstillinger knyttet til tumortype, -størrelse, lokalisering, reseksjonskanter, lymfeknutestatus, og eventuelt ytterligere reseserte strukturer (for eksempel veneresektat). D
Standardisert disseksjon, inkl aksial oppskjæring av pancreatoduodenectomipreparater, med vevsinnstøping og bruk av en R1-definisjon basert på 1 mm avstand, resulterer i en mer nøyaktig vurdering av cancerorigo, tumorstørrelse, T-stadium og reseksjonsstatus. C
Bruk av diagnosemal gir en mer nøyaktig og komplett vurdering av prognostiske faktorer D
Patologibesvarelsen bør foreligge senest innen 2–3 uker D
Vedlegg
 

Patologisk-anatomisk klassifikasjon av benigne og maligne svulster i pancreas baserer seg på WHO klassifikasjonen (121). Ductalt adenocarcnom, som utgjør mer enn 85 % av alle pancreas­svuster, er definert som en infiltrerende epitelial svulst med glandulær differensiering og viser et karakteristisk prominent desmoplastisk stroma. Morfologisk intra- og intertumorheterogenitet er uttalt ved ductalt adenocarcinom, og såkalte varianter har en dårligere eller en bedre prognose enn «vanlig ductal adenocarcinom»