Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 4
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2559
 • ISBN - 978-82-8081-486-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.03.2017
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 17.01.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Jon Arne Søreide et al
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

I 4. utgave av handlingsprogrammet (publisert mars 2017) er det satt inn en beskrivelse av «borderline-resectable» pancreaskreft, der vi har tatt stilling til den definisjonen (det finnes flere brukt internasjonalt) vi anser er mest hensiktsmessig å bruke i vår praksis i Norge. En rekke litteratur­referanser er oppdatert. Kapittelet om patologi er til dels helt omskrevet, og praktiske kliniske anbefalinger er tydeliggjort. Mal for rapportering av patologibeskrivelse er oppjustert. I tillegg er kapittelet om cystiske pancreaslesjoner fjærnet, fordi denne kliniske problem­stillingen krever en ny gjennomgang for å kunne være nyttig i daglig klinisk praksis – noe som går utover det mandatet for denne oppdateringsgruppen. 

Arbeidsgruppe – fjerde utgave

 • Jon Arne Søreide (leder), Avd. for gastroenterologisk kirurgi, Stavanger universitetssjukehus, Stavanger
 • Jon Erik Grønbech, Avd. for gastroenterologisk kirurgi, St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim.
 • Kristoffer Lassen, Avd. for gastroenterologisk – & HPB-kirurgi og barnekirurgi, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, Oslo
 • Svein Dueland Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus, Oslo & Avd. for blod og kreftsykdommer, Stavanger Universitetssjukehus, Stavanger
 • Marit Olstad, Radiologisk avdeling, St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim.
 • Caroline Verbeke, Avdeling for patologi, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, Oslo