Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft

Versjon 4
IS-nr 2559
ISBN 978-82-8081-486-9
Status Publisert
Revidert dato 01.03.2017
Publiseringsdato 17.01.2014
Utgiver(e) Helsedirektoratet
Forfatter(e) Jon Arne Søreide et al
Publikasjonstype Nasjonale retningslinjer