Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Generell veileder i pediatri
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 3. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 18.10.2013
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.05.2006
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Norsk barnelegeforening, Den norske legeforening
 • Redaktør - Claus Klingenberg
 • Publikasjonstype - Veiledere
 

Fluorescens In Situ Hybridisering (FISH) er en målrettet kromosomundersøkelse som kan brukes når en mistenker tap (delesjon) av kromosommateriale selv om kromosomene er tilsynelatende normale ved vanlig mikroskopi. FISH kombineres ofte med en vanlig kromosomundersøkelse (G-banding). Undersøkelsen brukes hyppig ved mistanke om spesifikke mikrodelesjoner. «Mikro» i denne sammenhengen innebærer vanligvis et tap av hele 1–2 millioner basepar, og et så stort område inneholder som regel mange gener. For flere syndromer som skyldes mikrodelesjoner finnes spesifikke prober. FISH kan noen ganger brukes for å finne eller karakterisere translokasjoner (ombytting av kromosommateriale mellom to eller flere kromosomer) der de kromosomområdene som er involverte er vanskelige å få øye på ved vanlig lysmikroskopi. Ofte vil en bruke FISH for å undersøke nærmere områder på kromosomer som ser uvanlige ut ved en vanlig kromosomundersøkelse eller for å verifisere funn ved array-CGH.

FISH analyser kan gjøres på samme prøvematerialet som sendes til vanlig kromosom undersøkelse dvs. heparin-blod.

FISH brukes også som en hurtigtest for å undersøke fostervann for de vanligst forekommende trisomiene (trisomi 13, 18 og 21) eller for å avklare kromosomalt kjønn selv om mange laboratorier foretrekker PCR-baserte metoder for slike analyser.