Forside  2 Forebygging   2.3 Livstilsfaktorer  

2 Forebygging

2.3.4 Røkestopp

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 7. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2358
 • ISBN - 978-82-8081-402-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 07.07.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.12.2009
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Johannessen, Klepp, Berge, et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Det er ikke overbevisende vist at røking øker risiko for prostatakreft. Det finnes likevel studier som antyder en risikoøkning på 20-50 %. I en av disse var OR på 1,4 (95 % KI 1,0-2,0) for røkere sammenlignet med ikke-røkere (60). Denne studien fra Seattle var en pasient-kontrollstudie med 753 pasienter og 703 matchede kontroller. Man fant også en dose-respons med en korrelasjon mellom antallet ”pack-years” og risiko. Det var ingen forskjell mellom tidligere røkere og ikke-røkere og man fant også i en trendanalyse en reduksjon i risikoen for å få prostatakreft som var relatert til antallet år etter røkestopp.