3.2 Risikofaktorer

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 7. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2358
 • ISBN - 978-82-8081-402-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 07.07.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.12.2009
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Johannessen, Klepp, Berge, et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

De viktigste risikofaktorene for å utvikle prostatakreft er høy alder, opphopning av prostatakreft i nær familie og rase (høy risiko hos afro-amerikanske menn). Dersom en førstelinje slektning har sykdommen, er sjansen for selv å få den minst doblet. Om to eller flere førstelinje slektninger har sykdommen øker sjansen 5-11 ganger (77;78). En liten undergruppe av menn (ca 9%) har sann arvelig prostatakreft, definert slik at tre eller flere slektninger har sykdommen eller minst to slektninger har utviklet en tidlig prostatakreft, dvs før de er 55 år (79).

Hyppigheten av prostatakreft som oppdages ved obduksjon er stort sett den samme i ulike deler av verden (80). Denne observasjonen står i skarp kontrast til insidensen av klinisk prostatakreft, som varierer betydelig mellom ulike geografiske områder. Den er høy i USA og Nord-Europa og lav i Sør-øst Asia (81;82). Likevel, om japanske menn flytter fra Japan til Hawaii, vil risikoen for prostatakreft øke, og hvis de flytter til California vil risikoen øke enda mer og nærme seg risikoen hos amerikanske menn (83).