3.3 Screening av risikogrupper med PSA-test

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 7. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2358
 • ISBN - 978-82-8081-402-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 07.07.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.12.2009
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Johannessen, Klepp, Berge, et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Konklusjon:

Menn med familiær opphopning av prostatakreft vil sannsynligvis ha redusert risiko for å dø av sykdommen dersom de følges opp med målrettede undersøkelser. Lavere debutalder ved arvelig prostatakreft fører til at antall vunne leveår som resultat av screening i høyrisikogruppe kan være høyere enn ved generell befolkningsscreening.

Anbefalinger Grad Nivå
Kriteriene foreslås å være en forenklet utgave av Carters kriterier fra 1993 (98): (1) 3 eller flere i nær familie med prostatakreft, og (2) 2 nære slektninger med prostatakreft der begge er under 60 år . D -
I tillegg bør menn med kjent forekomst av BRCA-2 mutasjon i familien, eller med påfallende opphopning av brystkreft og/eller ovarialcancer hos yngre kvinnelige slektninger tilbys, genetisk veiledning/vurdering og eventuelt gentesting. Mange familier vil være i nærheten av de faste kriteriene og skal vurderes individuelt for risiko.
Måling av PSA i serum årlig. Dette kan starte ved 40 år hos BRCA2-mutasjonsbærere, ved 50 år eller før hos andre avhengig av alder ved diagnose i familien. D
Henvisning til urolog for videre undersøkelser ved PSA på minst 3ng/ml eller ved rask stigning. D