3.3.3 Målgrupper for høyriskoscreening

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 7. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2358
 • ISBN - 978-82-8081-402-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 07.07.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.12.2009
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Johannessen, Klepp, Berge, et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Epidemiologiske studier viser at selv menn med bare én slektning med prostatakreft har økt risiko for å få sykdommen selv, i størrelsesorden 1,5 – 2 ganger forhøyet risiko (77). I Europa er det likevel ikke vanlig å anbefale denne store gruppen menn regelmessig måling av PSA eller andre former for målrettede kontroller.

En mann med to eller flere førstegradsslektinger med klinisk prostatakreft har omkring tre ganger større risiko for selv å få diagnosen, sammenlignet med menn uten familiær/arvelig belastning for sykdommen. Særlig høy risiko har menn med flere yngre tilfeller i familien. Kumulativ risiko for prostatakreft kan være 40% ved 70 år (77).

Gruppen av norske menn med to eller flere førstegradsslektninger som diagnostiseres med prostatakreft, hvorav minst en før 70 års alder, utgjør anslagsvis noen få prosent av den mannlige befolkningen mellom 50 og 75 år, det vil si omkring ti tusen menn. Det finnes ennå ingen studier av hvordan screening påvirker mortaliteten hos disse mennene.

Det er godt dokumentert at menn med genfeil i Brystkreftgen 2 (BRCA 2) har økt risiko for prostatakreft, noe som er lettest å dokumentere for menn under 60 år. I et engelsk materiale er det funnet BRCA2-mutasjon hos 2 % av menn med prostatakreft før 60 år uten familiehistorie, mens forekomsten av slik mutasjon i befolkningen er på mindre enn en 1 % av dette (88).  Menn som har kvinnelige slektninger med tidlig brystkreft eller eggstokk-kreft i familien, bør derfor få tilbud om å bli vurdert med tanke på arvelig risiko for prostatakreft.

Norge deltar i IMPACT-studien, styrt fra Royal Marsden Hospital i London, som evaluerer oppfølging av menn med BRCA2-mutasjon over 5 år (www.impact-study.co.uk). Det blir tatt PSA årlig og henvisning til urolog skjer ved verdi ved gjentatt måling på over 3 ng/ml, eller ved rask økning. Oppfølging starter ved 40 år.