Forside   4 Forløpstider  

4.2 Forløpstider for prostatakreft

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 7. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2358
 • ISBN - 978-82-8081-402-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 07.07.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.12.2009
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Johannessen, Klepp, Berge, et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

I Pakkeforløp for prostatakreft er det utarbeidet følgende forløpstider:

Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling

 

 10 kalenderdager

Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas)

 

24 kalenderdager

Fra avsluttet utredning til start behandling

Kirurgisk behandling

32 kalenderdager

Fra avsluttet utredning til start behandling

Medikamentell behandling

3 kalenderdager

Fra avsluttet utredning til start behandling

Strålebehandling

32 kalenderdager

Fra henvisning mottatt til start behandling

Kirurgisk behandling

66 kalenderdager

Fra henvisning mottatt til start behandling

Medikamentell behandling

37 kalenderdager

Fra henvisning mottatt til start behandling

Strålebehandling

66 kalenderdager

 

Pakkeforløp for prostatakreft finnes på Helsedirektoratets nettsider og skal etter hvert også publiseres som webversjon. Se www.helsedirektoratet.no

Det er utarbeidet egne diagnoseveiledere for fastleger for inngang til pakkeforløp. Diagnoseveileder finnes på www.helsedirektoratet.no