Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft, 01.11.2021
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 11. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 3019
 • ISBN - 978-82-8081-648-1
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.11.2021
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 11.12.2020
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Johannessen, Klepp, Berge, et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Prostatakreft klassifiseres i henhold til den 8. utgave av TNM classification of malignant tumors (13).

UICC International Union Against Cancer 2017 (14).

T

Primær tumor

Tx

Primærtumor kan ikke kategoriseres

T0

Primærtumor kan ikke finnes

T1

Tumor, ikke palpabel

 

T1a       histologisk påvist kreft i ≤ 5 % av transuretralt reseceret prostata vev

 

T1b       histologisk påvist kreft i > 5 % av transuretralt reseceret prostata vev

 

T1c       histologisk kreft påvist ved nålebiopsi

T2

Tumor er begrenset til selve prostata

 

T2a       Tumor involverer halvdelen eller mindre av den ene prostatahalvdel

 

T2b      Tumor involverer mere end halvdelen av den ene prostatahalvdel

 

T2c       Tumor involverer begge halvdeler av prostata

T3

Tumor vokser utenfor prostatas kapsel1

 

T3a       Ekstrakapsulær tumorvekst, uni- eller bilateral, inkl. mikroskopisk involvering av blærehals

 

T3b       Tumor innvekst i vesicula(e) seminalis

T4

Tumor er fiksert eller vokser inn i naboorganer (ikke vesiculae seminalis) eks. externe sphincter, levatorer, rektum, bekkenvegg

N

Regionale lymfeknuter 2

Nx

Regionale lymfeknuter kan ikke kategoriseres

N0

Ingen regionale lymfeknutemetastaser

N1

Regionale lymfeknutemetastaser

M

Fjernmetastaser

M0

Ingen fjernmetastaser

M1

Fjernmetastaser påvist

 

M1a     nonregionale lymfeknutemetastase(r)

 

M1b     knokkelmetastase(r)

 

M1c     metastaser andre lokalisasjone(r)

1   Invasjonen i apex eller inn mot (men ikke utover) er ikke klassifisert som T3, men som T2.

2   Metastase ikke større enn 0,2 cm kan betegnes pNmi.

Etter flere års erfaring og vurdering av eksperter innenfor prostatakreft, er det fra 2014 anbefalt å gruppere prostatakreft i nedenstående graderings-grupper, bl.a. for å synliggjøre at Gleason score 6 er en lavmalign lidelse, og for å tydeliggjøre forskjellen på Gleason score 3+4 versus 4+3.

Gleason score

ISUP graderings-gruppe

(2)–6

1

7 (3+4)

2

7 (4+3)

3

8 (4 + 4) or (3 + 5) or (5 + 3)

4

9–10

5

 

EAUs risikogruppering mht. biokjemisk residiv for lokalisert og lokalavansert sykdom

(Denne inndeling brukes nå i Norge)

Definition

Low-risk

Intermediate-risk

High-risk

PSA < 10 ng/mL

PSA 10-20 ng/mL

PSA > 20 ng/mL

any PSA

and GS < 7 (ISUP grade 1)

or GS 7 (ISUP grade 2/3)

or GS > 7 (ISUP grade 4/5)

any GS (any ISUP grade)

and cT1-2a

or cT2b

or cT2c

cT3-4 or cN+

Localised

Locally advanced

GS = Gleason score; ISUP = International Society for Urological Pathology; PSA = prostate-specific antigen.

EAU21, 4 Classification and staging systems