Forside  5 Diagnose og utredning  

5 Diagnose og utredning

5.2 Utredning for prostatakreft ved vannlatingsplager

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 7. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2358
 • ISBN - 978-82-8081-402-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 07.07.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.12.2009
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Johannessen, Klepp, Berge, et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Konklusjon:

Det er vanskelig å gi en absolutt cut-off verdi for PSA nivå som grunnlag for videre diagnostikk. PSA doblingstid og stigningshastighet kan være til hjelp i utredningen. Diagnostikk av prostatakreft hos symptomfrie menn er en avveiing mellom sensitivitet og spesifisitet. Dessuten må man ta hensyn til sjansen for at man skal kunne finne en på sikt alvorlig prostatakreft mens den ennå er kurerbar, sammenlignet med sjansen for å finne små, meget langsomt progredierende svulster som aldri vil komme til å gi symptomer (overdiagnostikk).

Hos pasienter med forhøyet PSA og negative biopsier bør det gjøres mpMR prostata før ny runde med biopsier som da bør gjøres målretted på grunnlag av mpMR funn (154).

Det er godt vitenskapelig dokumentert at periprostatisk infiltrasjon med lokalbedøvelse reduserer smerteopplevelsen ved prostatabiopsi. Det er også godt vitenskapelig dokumentert at antibiotikaprofylakse reduserer risikoen for febril infeksjon etter prostatabiopsi.

Anbefalinger Grad
Hvis total PSA er over 3-4 ng/mL i mer enn to målinger med minimum en ukes mellomrom eller hvis suspekt palpasjonsfunn bør pasienten vanligvis vurderes for prostatabiopsi. B
Hos symptomfrie menn med moderat forhøyet PSA og med forventet levetid under 10 år og negativt palpasjonsfunn kan man være tilbakeholden med biopsier. B
Første gangs biopsier bør være minimum 10 biopsier totalt; fem laterale i hver prostatalapp. B
Hvis gjentatte benigne biopsier og PSA fremdeles er forhøyet bør det gjøres multiparametrisk MR av prostata og deretter målrettede biopsier. C
Antibiotikaprofylakse skal brukes ved transrectal biopsering av prostata. A
Lokalanestesi bør brukes ved biopsering. A
Antikoagulansia bør seponeres i henhold til avdelingens rutiner.

Prostatakreft er bare en av mange mulige årsaker til vannlatingsplager. Prevalensen av slike plager øker med stigende alder. Pasienter som kommer med vannlatingsplager bør imidlertid undersøkes med serum PSA, kreatinin ALP og rektal eksplorasjon.

Blant menn med vannlatingsplager er det bare en mindre del som søker medisinsk hjelp (99). I en australsk studie fant man at bekymring for prostatakreft heller enn graden av vannlatingsplager avgjør om man søker lege (100), noe som også bekreftes i norsk studie (101).