Forside  5 Diagnose og utredning   5.2 Utredning for prostatakreft ved vannlatingsplager  

5 Diagnose og utredning

5.2.3 Antibiotikaprofylakse ved prostatabiopsi

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 7. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2358
 • ISBN - 978-82-8081-402-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 07.07.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.12.2009
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Johannessen, Klepp, Berge, et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Konklusjon

Det er godt vitenskapelig dokumentert at periprostatisk infiltrasjon med lokalbedøvelse reduserer smerteopplevelsen ved prostatabiopsi. Det er også godt vitenskapelig dokumentert at antibiotikaprofylakse reduserer risikoen for febril infeksjon etter prostatabiopsi. En enkelt dose ciprofloxacin gitt i tilslutning til  prøvetakingen er like effektivt som om dosen gis 1–2 timer før biopsien.

Anbefalinger Grad Nivå
Hvis total PSA er over 3-4 ng/mL i mer enn to målinger med minimum en ukes mellomrom eller hvis suspekt palpasjonsfunn bør pasienten vanligvis vurderes for prostatabiopsi. Man bør også vurdere PSA doblingstid og stigningshastighet. - -
Hos symptomfrie menn med moderat forhøyet PSA og med forventet levetid under 10 år og negativt palpasjonsfunn kan man være tilbakeholden med biopsier. - -
Første gangs biopsier bør være minimum 10 biopsier totalt; fem laterale i hver prostatalapp. - -
Hvis benigne biopsier og hvis PSA fremdeles er forhøyet bør pasienten rebiopseres med min 10 laterale biopsier, eventuelt suppleres med to sentrale biopsier fra overgangssonen og anteriort ved apex. - -
Ved stigende PSA vurderes metningsbiopsier eventuelt med transperineal teknikk. - -
MR kan være et supplement ved bruk i klinikker med tverrfaglig kompetanse og spesiell erfaring med MR i utredning av prostatakreft. - -
Antibiotikaprofylakse skal brukes ved biopsering av prostata. Antikoagulansia bør seponeres i henhold til avdelingens rutiner. - -

Uten antibiotikaprofylakse vil ca 50 % få bakteriuri etter transrektale prostatabiopsier. Febrile komplikasjoner rapporteres hos 5–10 prosent og sepsis hos 1–5 prosent om pasientene ikke får antibiotikaprofylakse (144-146). Antibiotikaprofylakse kan halvere disse risikoer (147-150). Man har ikke data som viser at tarmrengjøring før prøvetakingen reduserer frekvensen av infeksiøse komplikasjoner. Mange profylaksemetoder er prøvet med ulike preparat, administrasjonsmåter, doser, behandlingslengde og behandlingsstart. Kinolonpreparat er vanlige i denne sammenheng og i Norge finnes kun begrenset resistens mot disse midler som har gode farmakologiske egenskaper. En studie har vist tre ganger så høy konsentrasjon av ciprofloxacin i prostatavev som i plasma (151). I en studie fra Malmø og Lund med cirka 1 500 pasienter ga man ciprofloxacin 750 mg peroralt enten to timer før eller ved prøvetakingen. Febrile infeksjoner forekom hos 1,6 respektive 1,1 prosent av pasientene (152). I følge en ekspertanbefaling bør pasienter med risikofaktorer (tidligere urinveisinfeksjon eller prostatitt, diabetes mellitus, immunsuppresjon eller KAD) få antibiotikabehandling i 7–10 dager med start noen dager før prøvetakingen (153). Evidens mangler for at det bør gis tilleggsmedikasjon av preparater som virker mot anaerobe bakterier. Kostnadseffektkvoten for antibiotikaprofylakse ved biopsi jevnført med biopsi uten profylakse har er lav, basert på en liten kostnad ved antibiotika jevnført med risikoen for høyere kostnader og nedsatt livskvalitet ved eventuelle komplikasjoner.