Forside  5 Diagnose og utredning  

5 Diagnose og utredning

5.4 Billeddiagnostikk

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 7. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2358
 • ISBN - 978-82-8081-402-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 07.07.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.12.2009
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Johannessen, Klepp, Berge, et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Konklusjon:

 • mpMR prostata undersøkelse bør gjøres på dedikerte avdelinger da tolkningen av funnene er vanskelig og avhengig av erfaring.
 • mpMR prostata kan påvise cancer der PSA er forhøyet, men der biopsi er negativ
 • mpMR prostata kan brukes i oppfølging av pasienter med lavrisiko cancer som er satt på aktiv overvåkning.
 • mpMR synes å gi bedre preoperativ stadie karakterisering av cancer med hensyn til lokalisering, størrelse og relasjon til ekstraprostatiske strukturer.
 • mpMR kan brukes til å styre biopsien mot den mest suspekte lesjon
 • mpMR kan brukes i utredning av pasienter der recidiv etter radikal behandling mistenkes
Anbefalinger Grad
mpMR prostata kan gjøres hos pasienter som følges med aktiv oppfølging. C
Pasienter med høyrisikocancer og pasienter med lokalavansert sykdom der det planlegges radikal behandling, bør utredes med mpMR prostata/bekken. C
mpMR kan gjøres hos pasienter med forhøyet PSA og repeterte negative biopsier (evidensgrad C). C
mpMR er indisert ved mistanke om lokalt recidiv etter tentativ radikal behandling der salvage behandling vurderes. C