Forside  5 Diagnose og utredning  

5 Diagnose og utredning

5.5 PET og CT

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 7. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2358
 • ISBN - 978-82-8081-402-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 07.07.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.12.2009
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Johannessen, Klepp, Berge, et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Konklusjon

18-F choline PET/CT er velegnet til å påvise lokalt recidiv og/eller spredning etter radikal behandling ved biokjemisk recidiv med rask PSA stigning (PSA dt < 6 mnd). Svakheten med dagens PET/CT er for lav sensitivitet ved lave PSA verdier (<1-2 ng/ml). PET/CT egnet for utredning av prostatakreft er foreløpig ikke tilgjengelig innenfor det offentlige helsevesenet i Norge.

Anbefalinger Grad
I utredning av pasienter med mistanke om sykdomsrecidiv etter radikal behandling, er 18-F choline PET/CT aktuelt for kartlegging av sykdomsutbredelse ved PSA > 1-2 ng/ml, PSAdt ≤6 months eller PSAvelocity >2 ng/ml per year. C
Bruk bør fortrinnsvis foregå i kliniske studier.

Positron-emisjonstomografi (PET) bruker radioaktive tracere (isotoper, biomarkører) til å vise endringer i metabolsk aktivitet i vev. Kombinasjonen med PET og CT (PET/CT) har vist seg å være et nyttig verktøy i utredning av ulike kreftformer. Ved prostata cancer er  11C-choline og 18F-choline tracere mest studert og mest brukt. Studier tyder ikke på at PET/MR er bedre enn multiparametrisk (mp) MR i cancer prostata deteksjon og stadiebestemmelse av nyoppdaget prostata (192;193).

PET/CT ved residiv etter behandlet prostatakreft

PET/CT har hittil vært mest brukt i utredning av pasienter med mistanke om recidiv etter primærbehandling. Flere studier har vist at PET/CT har bedre sensitivitet, sensitivitet og nøyaktighet enn mpMR når det gjelder deteksjon av metastatiske lymfeknuter hos pasienter med recidiv etter radikal behandling (194). Reske et al (195) fant positive fossa obturatoria lymfeknuter hos 70% av pasienter (histologisk bekreftet) med gjennomsnittlig PSA etter RP på 2.0 ng/ml (0.3 – 12.1 ng/ml). Rinnab et al (196) fant tilsvarende funn hos pasienter etter RP, ekstern strålebehandling og interstitiell brachyterapi. Sensitivitet for å detektere recidiv var 91% med en spesifisitet på 50% når PSA < 2.5 ng/ml. Pelosi et al fant deteksjonsraten hos pasienter med biokjemisk recidiv var relatert til PSA nivå: Sensitivitet var 20% ved PSA ≤ 1 ng/ml, 44% ved PSA >1-≤ 5 og 88.8% ved PSA >5 ng/ml (197). Schillaci et al. fant også at PET/CT deteksjonsrate var avhengig av PSA kinetikk og anbefalte PET/CT for pasienter medPSA >2 ng/ml, PSAdt ≤6 months and PSAvelocity >2 ng/ml per year (198).