Forside  5 Diagnose og utredning   5.6 Stadieinndeling  5.6.1 T-stadium  

5 Diagnose og utredning

5.6.1 T-stadium

5.6.1.1 DRE

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 7. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2358
 • ISBN - 978-82-8081-402-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 07.07.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.12.2009
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Johannessen, Klepp, Berge, et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Det lokale tumorstadium (T-stadium) vurderes først. Skillet mellom intrakapsulær (T1-T2) og ekstrakapsulær (T3-T4) sykdom kan ha avgjørende betydning for valg av behandling. DRE underestimerer ofte tumors utbredelse, og i en studie fant man positiv korrelasjon mellom DRE og patologisk T-stadium i færre enn 50% av svulstene (199). Hos pasienter hvor kurativ behandling planlegges kan T-stadium være avgjørende for utbredelse av strålefelt ved kurativ stråleterapi og hvorvidt det skal utføres nervesparende prosedyre ved radikal prostatektomi. Det anbefales derfor at det i tillegg til DRE også utføres mp-MRI av prostata/bekken hos denne pasientgruppen.