Forside  5 Diagnose og utredning   5.6 Stadieinndeling  

5 Diagnose og utredning

5.6.4 Småcellet prostatakreft

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 7. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2358
 • ISBN - 978-82-8081-402-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 07.07.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.12.2009
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Johannessen, Klepp, Berge, et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Småcellet prostatakreft er en aggressiv malign neuroendokrin svulst i prostata, som diagnostiseres hos <1% av nye tilfeller og 1-2% av pasienter med hormonrefraktær prostatakreft (246). Småcellet prostatakreft må ikke forveksles med primært adenocarcimom i prostata med neuroendokrin differensiering, noe som forekommer i varierende grad hos opptil 90% av pasientene. Småcellet prostatakreft har et karakteristisk morfologisk bilde, men kan likevel være vanskelig å skille fra Gleason grad 5 ved adenocarcinom. Mer enn 90% av småcellet prostatakreft uttrykker minst 1 neuroendokrin markør ved immunhistokjemisk undersøkelse (246-248). Sykdommen utvikler seg aggressivt og raskt og har alvorlig prognose. Paraneoplastiske fenomener kan forekomme. Ulike kombinasjons kjemoterapi regimer har vært brukt, gjerne etter modell av behandling av småcellet lungekreft (249). Sykdommen kan opptre enten i ren form, eller som blandet med vanlig adenocarcinom i prostata. Hormonbehandling anbefales derfor i tillegg til kjemoterapi.